Forfatterarkiv: admin

Kirketjener til Venø Kirke søges

Den faste stilling som kirketjener ved Venø Kirke er ledig og ønskes besat d. 1. juli 2017 eller snarest derefter. Stillingen kan eventuelt deles mellem 2 personer, og du må meget gerne i ansøgningen anføre hvor mange opgaver i stillingen, du ønsker at påtage dig.

Venø Menighedsråd søger en kirketjener der med overblik og selvstændighed i opgaveudførelsen kan varetage det vigtige kirkehverv.

Som kirketjener løser du tjeneste i forbindelse med højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger (f.eks. dåb, vielser og begravelser). Dertil er der en række praktiske opgaver såsom at sørge for blomster, passe varmeanlægget og sørge for at kirken er ryddelig ud.

Kirketjeneren er også ansvarlig for at ringe solen op og ned, vanligvis kl. 8.00 og kl. 18.00 om sommeren og klokken 9 og klokken 16 om vinteren.  Klokkeringningen sker på hverdage (mandage dog undtaget). På søn- og helligdage ringes i forbindelse med højmessen/gudstjenesten.

Som kirketjener må arbejde på søn- og helligdage påregnes. Stillingen udgør ca. 180 timer årligt. Oveni kommer klokkeringningen.

Ansættelse sker som timelønnet og på individuelle vilkår efter cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm. aktuelt cirkulære nr. 9811 af 28/10/2014. Timeløn forhandles individuelt.

For klokkeringningen ydes 90 kr. pr. gang solen ringes op eller ned. Automatisk klokkeringning forventes indført på et tidspunkt.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Helle Gjern på tlf. 26 16 83 62.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Venø menighedsråd 8855fortrolig@sogn.dk eller med post til: Riisvej 9, Venø, 7600 Struer.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 28. april. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 4. maj 2017. Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes børneattest forinden ansættelse. 

Koncert med El Rico på Venø

Søndag den 23. april kl. 15.15 er der koncert på Venø Efterskole med Holstebro Musikskoles Marimbaorkester. Orkestret, under ledelse af Sanne Boel, spiller kendte sange og melodier lige fra ABBA’s Mamma Mia over salsarytmer, Danser med Drenge til Stevie Wonder. Sanne Boel er uddannet fra Esbjerg Musikkonservatorium, hvor hun er uddannet på klassisk slagtøj . Hun underviser nu på Holstebro Musikskole. Det bliver bestemt en eftermiddag med masser af ”gang i den”.

El Rico

Fårets dag

Venø Kartofler og Lam byder velkommen til Fårets dag lørdag den 15. april kl. 10:00 til 16:00 på Nørskov, Nørskovvej 15.

Se mere ved at klikke på denne folder:

Fårets dag 2017

Fårets dag 2017

Venødage 9. til 17. april 2017

Velkommen til Venødage den 9. til 17. april 2017, hvor Venøfærgen overfører personbiler gratis i hele perioden.

Se programmet for de enkelte dage i denne folder.

Venødage

Venødage

VenøPosten for april

April 2017

April 2017

VenøPosten for april er udkommet og indeholder bl.a. artikler om:

 • At være præst i folkekirken
 • Seminar for ø-menighedsråd
 • Autonome færger
 • Venødage med fuldt program
 • Fire seje vestjyske kvinder på Venø Galleri
 • Årets strandrensning
 • …og meget mere

Der sejles med Venøsund 22., 23. og 29. marts

Venø Færgen skal ikke på land i år, men der sejles med Venøsund, når motorerne skal have service og der skal laves dykker-syn på skibsbunden.

Derfor overføres der i følgende perioder max. 8 tons pr. tur:
22. og 23. marts 2017 fra kl. 08.00 – 15.40
29. marts 2017 fra kl. 08.40 – 15.00

VenøPosten for marts

Marts 2017

Marts 2017

VenøPosten for marts er udkommet og indeholder bl.a. artikler om:

 • Nyt fra Venø Kirke
 • Venø vært for menighedsrådsseminar
 • Gratis til Venø fra den 9. til 17. april
 • Strandrensning
 • Nyt fra Venø Camping
 • “Landevejsprincippet” til høring
 • Bliv Venø-brandmand
 • En museumsfærge i aktion

VenøPosten for februar

Februar 2017

Februar 2017

VenøPosten for februar er udkommet og indeholder bl.a. artikler om:

 • Nyt fra Venø Kirke
 • Fastelavnsfest
 • Fra Havnebus til Venøfærgen
 • Færgepriser
 • Venøorglet – Danmarks mindste – bestod sin prøve
 • Venøkunstner på jubilæumskalender
 • Venø Strikkeklub
 • Nye 112-førstehjælpere efterlyses
 • Indkaldelse til generalforsamlinger

Særnummer om Venø Kirkes restaurering

Ved genindvielsen af Venø Kirke den 18. december 2016 udgav VenøPosten et særnummer, der var et pluk af artikler, som er bragt i bladet gennem hele plan- og byggeperioden fra 2006 til 2016.

"Presseklip" - restaurering af Venø Kirke 2006-2016

“Presseklip” – restaurering af Venø Kirke 2006-2016