Månedsarkiv: november 2017

VenøPosten for november

November 2017

November 2017

VenøPosten for november indeholder bl.a.:

  • Nyt fra Venø Kirke
  • Generalforsamling i VenøBoen
  • Venødagene – en success
  • Julekrobal
  • Klar til hallen
  • 112-førstehjælperordningen på Venø