Venø Børne- og Ungdomshus

Huset danner ramme om klubaktiviteter for både børn og voksne på Venø. Det lejes ud som skovbørnehave for Struers børneinstitutioner, men lejes også ud som “lille lejrskole” til grupper på op til 10 personer – se mere under Overnatning.

Udlejning

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 gange, får man dagslejen til 150 kr. mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje: 150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje: 600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje: 500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje: 1.500 kr.

Henvendelse vedr. udlejning og medlemskab skal ske til Mette Jaffke, mobil 23272299, mail mettejaffke@hotmail.com. Et medlemskab koster kr. 100 pr. person pr. år.