Beboerforeningen VenøBoen

Beboerforeningen VenøBoen, som blev stiftet i 1973, har til formål er at varetage venøboernes indflydelse og medbestemmelse i beslutninger, der vedrører Venøs beståen som et levedygtigt helårssamfund.

VenøBoen arbejder bl.a. med:

 • Udvikling af Venø som et velfungerende helårssamfund
 • At sikre gode færge- og busforbindelse til fastlandet
 • Venøs hjemmeside www.venoe.dk
 • Gratis venoe.dk mailadresser til foreningens medlemmer
 • Udgivelse af VenøPosten hver måned i samarbejde med Venø Menighedsråd
 • Årlig strandrensning
 • Venø udviklingsplan
 • Venø – fortsat i udvikling
 • Aktivt børne-, familie- og fritidsliv
 • Erhvervsudvikling
 • Medlem af færgeudvalget for Venø Færgefart
 • Regelmæssige møder med Struer Kommune
 • Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er bindeled til Folketingets udvalg for småøer
 • Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur som fx mobildækning og bredbånd

Hvis du vil være med til at støtte VenøBoens arbejde med at bevare og udvikle Venø som et velfungerende helårssamfund, kan du melde dig ind i foreningen. Der opkræves et kontingent på kr. 150,- pr. år pr. person.  Indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer.

VenøPosten bliver omdelt hver måned til alle fastboende på Venø. For medlemmer af VenøBoen bosat udenfor Venø bliver VenøPosten tilsendt som pdf-fil på udgivelsesdagen via e-mail. Hvis man derimod ønsker at modtage VenøPosten hver måned med posten, skal portoudgifterne på kr. 200,- tillægges det årlige kontingent. Fremsendelse af VenøPosten til adresser uden for Danmark kan ske mod betaling af ekstra portoudgifter.

VenøBoen står bag Venøs hjemmeside på www.venoe.dk. Formålet med hjemmesiden er at samle al information om Venø for både fastboende, turister og andre med interesse i Venø.

VenøBoens medlemmer kan få gratis venoe.dk mailadresser. Ikke-medlemmer med tilknytning til Venø kan få en venoe.dk mailadresse for et årligt kontingent på kr. 100,-.

Bestyrelsen

VenøBoens bestyrelse er sammensat således:

Formand, ø-repræsentant og færgerepræsentant Alice Frederiksen 21489737
Kasserer Søren Lang Hindkjær 42125899
Sekretær Ane Kathrine Thorgård
Ø-repræsentant Hans Peter Aarslev
Kontaktudvalg for lokalområder Mette Haunstrup Larsen
Medlem Michael Poulsen
Medlem Peter Petersen
Suppleant Jan Bendix 40422105
Suppleant Leif Odgaard

Bestyrelsen kan kontaktes via mail på adressen: vb@venoe.dk

Vedtægter

VenøBoens vedtægter kan findes her: VenøBoens vedtægter, 2022

Dette dokument beskriver hvordan VenøBoen anvender og opbevarer medlemmernes personlige oplysninger: Persondataforordningen juli 2018

Arkiv
2023
Bestyrelsesmøde 12.12.2023
Bestyrelsesmøde 31.10.2023
Regnskab 2022-2023
Referat af generalforsamling 12.10.2023
Bestyrelsesmøde 21.09.2023
Bestyrelsesmøde 17.08.2023
Bestyrelsesmøde 20.06.2023
Bestyrelsesmøde 16.05.2023
Bestyrelsesmøde 23.03.2023
Bestyrelsesmøde 07.02.2023

2022
Bestyrelsesmøde 23.11.2022
Regnskab 2021-2022
Referat af generalforsamling 27.10.2022
Bestyrelsesmøde 20.09.2022
Bestyrelsesmøde 15.08.2022
Bestyrelsesmøde 03.05.2022
Bestyrelsesmøde 08.03.2022
Bestyrelsesmøde 25.01.2022

2021
Bestyrelsesmøde 23.11.2021
Regnskab 2020-2021
Generalforsamling 14.10.2021
Bestyrelsesmøde 21.09.2021
Bestyrelsesmøde 17.08.2021
Bestyrelsesmøde 16.06.2021
Bestyrelsesmøde 19.05.2021
Bestyrelsesmøde 21.04.2021
Bestyrelsesmøde 17.03.2021
Bestyrelsesmøde 18.02.2021
Bestyrelsesmøde 21.01.2021

2020
Bestyrelsesmøde 16.12.2020
VenøBoen regnskab 2019-2020
VenøBoen generalforsamling 25.11.2020
Bestyrelsesmøde 09.09.2020
Bestyrelsesmøde 05.08.2020
Bestyrelsesmøde 10.06.2020
Bestyrelsesmøde 13.05.2020
Bestyrelsesmøde 20.02.2020
Bestyrelsesmøde 08.01.2020

2019
Bestyrelsesmøde 11.12.2019
Bestyrelsesmøde 18.11.2019
VenøBoen regnskab 2018_2019
VenøBoens generalforsamling 25.10.2019
Bestyrelsesmøde 09.10.2019
Bestyrelsesmøde 11.09.2019
Bestyrelsesmøde 07.08.2019
Bestyrelsesmøde 26.06.2019
Bestyrelsesmøde 22.05.2019
Bestyrelsesmøde 24.04.2019
Bestyrelsesmøde 20.03.2019
Bestyrelsesmøde 21.02.2019
Bestyrelsesmøde 16.01.2019

2018
Bestyrelsesmøde 12.12.2018
Bestyrelsesmøde 07.11.2018
VenøBoen regnskab 2018
Generalforsamlingsreferat 20181025
Bilag 1, Beretning til generalforsamling 2018
Bilag 2, Forslag til behandling-20180910
Bestyrelsesmøde 11.10.2018
Bestyrelsesmøde 12.09.2018
Bestyrelsesmøde 29.08.2018
Bestyrelsesmøde 07.08.2018
Bestyrelsesmøde 27.06.2018
Bestyrelsesmøde 28.05.2018
Bestyrelsesmøde 23.04.2018
Bestyrelsesmøde 20.03.2018
Bestyrelsesmøde 21.02.2018
Bestyrelsesmøde 24.01.2018

2017
Bestyrelsesmøde 19.12.2017
Bestyrelsesmøde 09.11.2017
VenøBoen regnskab 2017
Generalforsamling 2017
Bestyrelsesmøde 27.09.2017
Bestyrelsesmøde 23.08.2017
Bestyrelsesmøde 30.05.2017
Bestyrelsesmøde 27.04.2017
Bestyrelsesmøde 30.03.2017
Bestyrelsesmøde 27.02.2017
Bestyrelsesmøde 19.01.2017

2016
Bestyrelsesmøde 27.10.2016
Regnskab 2015/2016
Generalforsamling 2016
Bestyrelsesmøde 21.09.2016
Bestyrelsesmøde 22.08.2016
Bestyrelsesmøde 13.06.2016
Bestyrelsesmøde 02.05.2016
Bestyrelsesmøde 07.03.2016
Bestyrelsesmøde 08.02.2016
Bestyrelsesmøde 18.01.2016

2015
Bestyrelsesmøde 09.11.2015
Regnskab 2014/2015
Generalforsamling 2015
Bestyrelsesmøde 17.09.2015
Bestyrelsesmøde 20.08.2015
Bestyrelsesmøde 22.06.2015
Bestyrelsesmøde 21.05.2015
Bestyrelsesmøde 13.04.2015
Bestyrelsesmøde 19.03.2015
Bestyrelsesmøde 19.02.2015
Bestyrelsesmøde 15.01.2015

2014
Bestyrelsesmøde 04.11.2014
Regnskab 2013/2014
Referat fra VenøBoens generalforsamling 21.10.2014
Bestyrelsesmøde 2.9.2014
Bestyrelsesmøde 19.6.2014
Bestyrelsesmøde 20.5.2014
Bestyrelsesmøde 11.3.2014
Bestyrelsesmøde 14.1.2014

2013
Bestyrelsesmøde 21.11.2013
VenøBoens regnskab 2012/2013
Bestyrelsesmøde 19.9.2013

Bestyrelsesmøde 27.8.2013

Bestyrelsesmøde 1.7.2013

Bestyrelsesmøde 22.5.2013

Bestyrelsesmøde 30.4.2013

Bestyrelsesmøde 19.3.2013

Bestyrelsesmøde 19.2.2013

Bestyrelsesmøde 10.1.2013

2012
Bestyrelsesmøde 13.11.2012
VenøBoens regnskab 2011/2012
VenøBoens generalforsamling 2012, liste over emner
Referat fra VenøBoens generalforsamling 25.10.2012
Bestyrelsesmøde 4.10.2012
Bestyrelsesmøde 23.8.2012
Bestyrelsesmøde 22.5.2012
Bestyrelsesmøde 16.4.2012
Bestyrelsesmøde 13.3.2012
Referat fra VenøBoens bestyrelsesmøde 9. februar 2012
Referat fra møde med Struer Kommune 1. februar 2012
Referat fra VenøBoens bestyrelsesmøde 12.1.2012

2011
Referat fra Venøboens bestyrelsesmøde 22.11.2011
Ø-runden – repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer 2011
Naturplan Venø, Tina Pedersen
Projektbeskrivelse Naturplan Venø, okt11
Referat fra VenøBoens generalforsamling 20.10.2011
Venøboen regnskab 2010-2011
VenøBoens generalforsamling 2011, liste over emner
Referat fra VenøBoens bestyrelsesmøde 22.9.2011
Referat fra VenøBoens bestyrelsesmøde 22.8.2011
Referat fra VenøBoens bestyrelsesmøde 27. 6. 2011
Referat fra VenøBoens bestyrelsesmøde 16.5.2011
Referat fra VenøBoens generalforsamling 2010

Korrespondance
6. marts 2015: Høringssvar: Natura 2000-plan 2016-21
18. august 2011: Naturplan Venø, projektbeskrivelse inkl. bilag
8. august 2011: Grøn vækstpulje
4. april 2011: Til By- og Landskabsstyrelsen – Høringssvar Natura 2000
20. maj 2010: Til Skov- og Naturstyrelsen – Mosegrise på Venø
20. maj 2010: Til Struer Kommune –  Campingplads på Venø