Venø Vandværk

Venø Vandværk blev overdraget til Struer Energi pr. 1. juli 2022. Al henvendelse skal derfor ske til Struer Energi.