Kontaktoplysninger

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1, Venø
7600 Struer

Kirkelige handlinger
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00

Kontaktpersoner

Konstitueret sognepræst Per Toftdahl
Tlf. 40 46 36 25
e-mail:
Graver Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller Andersen
Tlf. 96 84 92 09
e-mail: oma@struer-kirke.dk
Kirketjener Arne Middelhede
Tlf. 22 16 85 64
e-mail: amvenoe@hotmail.com
Organist Hans Sørensen
Tlf. 30 29 69 30
e-mail: organisths@gmail.com
Kirkesangere Grethe Munk-Andersen
Tlf. 21 43 22 79
e-mail: munkandersengrethe@gmail.com
Irma Bjerre-Pedersen
Tlf. 27 21 07 49
e-mail: ibjerrepedersen@hotmail.com
Servicemedarbejder Mads Brødbæk og Dorte Sauer
Formand Susanne Marie Jensen
Tlf. 40 83 20 60
e-mail: mr@venoe.dk
Næstformand og sekretær Dorthe Brødbæk
Tlf. 51 72 15 64
e-mail: dorthe.broedbaek@gmail.com
Kasserer Marianne Pedersen
Tlf. 23 37 83 71
e-mail: mp@via.dk
Kirkeværge/kontaktperson Niels Haahr
Tlf. 27 84 36 74
e-mail: farmandhaahr@gmail.com
Suppleant Hanne Nielsen
Tlf. 23 30 75 24
e-mail: hannenielsen@venoe.dk

Nyttige links
Venø Sogn: www.sogn.dk/venoe
Struer Provsti: www.provsti.dk/struer/
Viborg Stift: www.viborgstift.dk/
Folkekirken: www.folkekirken.dk/
Kirkeministeriet: www.km.dk/
Gravstene: www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård