Velkommen til Venø

Beboerforeningen VenøBoen byder indenfor til et kig på ø-livet på den lille ø Venø, der ligger i den vestlige del af Limfjorden lidt nord for Struer.

På hjemmesiden har vi samlet nyttige oplysninger for turister og om dagliglivet, foreningslivet og Venøs mange øvrige muligheder.

Har du kommentarer til eller forslag/ønsker om indhold på hjemmesiden, og hvis du i øvrigt har brug for yderligere oplysninger om Venø, er du altid velkommen til at kontakte Venøs webmaster på mailadressen: webmaster@venoe.dk

Welcome to Venoe
Willkommen auf Venø

Aflæsning af vandmåler

Husk at indberette den årlige aflæsning af vandmåleren senest den 8. januar ved at returnere aflæsningskortet eller sende aflæsningen på mail til vand@venoe.dk. Bemærk at der tillægges et gebyr på kr. 300, hvis indberetningen ikke modtages rettidigt.

VenøPosten for januar 2015

Januar 2015

Januar 2015

Årets første udgave af VenøPosten er udkommet og indeholder bl.a. læsestof om:

 • Venø Kirke – nu også med kor
 • Venø i turismens tegn
 • Se og gæt konkurrence
 • LAG småøerne – mere hjælp til selvhjælp
 • Venø svømning
 • Venøsund får færgelaug som ejer
 • Venøs svampe

 

Venø Musikforening – sæsonprogram 2015

Venø Musikforening er nu klar med sæsonprogrammet for 2015.

Søndag den 22. februar kl. 15.15 på Nørskov
H. C. Andersen fortolkninger m/Mette Jacobsen på flygel, Jacob Nyborg på tværfløje/sax og Kaj Thusgaard på bas – herefter generalforsamling

Søndag den 22. marts kl. 15.15 på Nørskov
Julia Tabakova på flygel

Søndag den 19. april kl. 15.15 på Nørskov
Linnéa Villén på tværfløjte og Manuel Esperilla (blandt andet Carl Nielsen fejring)

Søndag den 27. september kl. 15.15 på Nørskov
Trio SONO – Julie Meile på violin, Astrid Christensen på bratsch og Karin Dalsgaard på cello

Søndag den 8. november kl. 15.15 på Venø Efterskole
Klezmerduo – Ann-Mai-Britt Fjord på harmonika samt sang og Henrik Bredholt på sopransax, dulcimer, tuba samt sang

Nyt galleri på Venø

Nyt galleri åbner på Venø lørdag den 6. december kl. 12:30–15:30.

Karin Kristensen åbner sin maleriudstilling, Galleri KK, i det store klasseværelse i den gamle Venø Skole, hvor hun udstiller nogle af sine malerier. Herefter vil der i vinterperioden være åbent den 1. lørdag i måneden eller efter aftale ved henvendelse på tlf. 20 51 25 34.

Galleri KK

VenøPosten for december

December 2014

December 2014

Juleudgaven af VenøPosten er udkommet og indeholder bl.a. artikler om:

 • Morgensangen Gud ske tak og lov
 • Nyt fra Venø Sogn
 • Øen og Ø-fællesskabet
 • Venøturisme – den røde tråd
 • Venøtårnet set udefra
 • Nyt galleri åbner på Venø
 • Juletræsfest
 • Musik skal der til
 • Klovvig – nu også kystlagune
 • Sagatur til Nordisland i 2016

VenøPosten for november

November 2014

November 2014

Novemberudgaven af VenøPosten indeholder bl.a. artikler om:

 • Minikonfirmander på Venø
 • Halloween og Allehelgen
 • 2014 – et svampeår
 • Portræt af ny beboer på Venø
 • 2015 – hvad byder Venø på?
 • Enjoy Limfjorden
 • Venø Musikforening 25 år
 • Planloven bør liberaliseres
 • Venøs gamle gårde og huse
 • Venø Café og Havnekiosk i vinter
 • Hjertestarter i alle 11 rutebusser fra Venøbussen
 • Ny bog om danske træfærger
 • Halbyggeri

Jazz på Venø

Lørdag den 25. oktober kl. 15:15 er der igen jazz i Venø Musikforening, og vi har valgt at kalde det løvfalds-jazz. Det er kendte musikere , især guitaristen Jacob Fischer, som har været på øen adskillige gange – hver gang med et begejstret publikum. Med sig har han Karsten Kristensen på saxofon og Thomas Ovesen på bas.

Det skal nok blive et brag af en koncert, og som noget nyt vil vi prøve at afholde koncert i ”Kartoffelhuset” ved Nørskov – hvis vejret bliver mildt efterårsagtigt på denne dag (husk en varm trøje). Ellers har vi mulighed for at rykke indenfor! Glæd jer til jazz på en lørdag i oktober.

Jazz på Venø

Generalforsamling i VenøBoen

VenøBoen afholder generalforsamling tirsdag den 21. oktober kl. 19.30 i Havnehuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

VenøBoen arbejder for at bevare og udvikle Venø som et velfungerende helårssamfund. Af VenøBoens arbejdsopgaver kan fx nævnes:

 • Årlig strandrensning
 • Udgivelse af VenøPosten i samarbejde med Venø Menighedsråd
 • Venø udviklingsplan
 • Projektansvar for Venøtårnet og Venøturisme
 • Venøs hjemmeside www.venoe.dk
 • Repræsentant i færgeudvalget for Venø Færgefart
 • Regelmæssige møder med Struer Kommune
 • Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er bindeled til Folketingets udvalg for Småøer
 • Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur

Både fastboende venøboere og sommerhusejere kan blive medlem af VenøBoen og det årlige kontingent er på kr. 125,- pr. person. For fastboende medlemmer videresendes kr. 50,- som kontingent til Ø-sammenslutningen. Medlemmer der ikke er bosat på Venø får VenøPosten tilsendt med posten hver måned, hvis der er mindst to betalende medlemmer i husstanden.

Husk at du som medlem af VenøBoen kan få en gratis venoe.dk mailadresse.

25 år med Ø-musik

Venø Musikforening har i 2014 eksisteret i 25 år, og det skal fejres med en jubilæumskoncert den 23. november på Venø Efterskole.

Vi synes naturligvis selv, at det er en begivenhed, som er værd at gøre opmærksom på , og derfor har vi udarbejdet et lille jubilæumsskrift, som vedlægges oktobernummeret af VenøPosten. I forbindelse med foreningens 20 års jubilæum blev foreningens tilblivelse fortalt i en folder, så nu – fem år senere – vil vi gerne slå fast: Vi er her endnu og vil naturligvis fejre de 25 år.

 

Venø Musikforening 25 års jubilæum

Venø Musikforening 25 års jubilæum

 

VenøPosten for oktober

Oktober 2014

Oktober 2014

Oktoberudgaven af VenøPosten er udkommet og indeholder bl.a. artikler om:

 • Høstgudstjeneste og høstgilde
 • 25.000 vaccineres på Venø
 • Venøturisme – ny turistmedarbejder
 • Naturpleje – Venøborg og Venøtårnet
 • Slut for sæsonen på Venø Klit Camping
 • 112-førstehjælperordning på Venø
 • Jazz på Venø
 • Foredrag: Mit liv som flygtning
 • Arbejdsdag på havnen
 • Nyt fra Venø Efterskole
 • Nyt fra Venøsund Færgelaug