Forfatterarkiv: admin

Orienteringsmøde Menighedsrådsvalg

Orienteringsmøde Menighedsrådsvalg i Venø Havnecafé og Kiosk den 14. maj 2024 kl. 19:00
Kom, deltag og hør, hvad Venø Menighedsråd har beskæftiget sig med i indeværende valgperiode: 2020-2024, og hvad vi har af visioner og planer for de næste to år? Vi håber også, at vi får gode ideer med hjem fra deltagerne i mødet til evt. nye opgaver for det kommende menighedsråd. Aftenen rammes ind af en dagsorden, som udleveres på mødet.
Og blot for at gøre det klart – mød frit frem – der finder ikke opstilling sted denne aften! 😊 Vi glæder os til at se jer.

Venø Menighedsråd.

Gratis færgeoverfart til Venø

Der er gratis færgeoverfart til Venø fra den 18. marts 2024 til og med den 30. april 2024 for private. Det gælder for gående, cyklister, personbiler, campingvogne, knallerter, motorcykler og busser.