112-førstehjælperordning på Venø

Region Midtjylland og Struer kommune er ved at etablere et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre hurtig og relevant førstehjælp indtil anden hjælp kan være fremme. Venø kom med i ordningen fra den 1. oktober og korpset på Venø består af 12 venøboere, der alle deltog i Region Midtjyllands 112-førstehjælperkursus.

112-førstehjælperordningen er en del af det samlede akutte præhospitale beredskab, der også omfatter ambulancer, lægeambulance, lægehelikopter osv. 112-førstehjælperordningen fungerer ved at regionens AMK-vagtcentral (som modtager opkald til 112), sender en SMS til 112-førstehjælperkorpset i tilfælde, hvor der er mistanke om hjertestop. 112-førstehjælperne henter derefter hjertestarteren og begiver sig til den adresse, der er blevet oplyst i SMS’en fra vagtcentralen og giver førstehjælp indtil anden hjælp når frem. Netop i tilfælde af hjertestop er det altafgørende for udfaldet, at der ydes førstehjælp med bl.a. hjertemassage inden for de første minutter efter en person er faldet om. Den nye 112-førstehjælperordning kan være med til at forbedre overlevelsesprocenten efter hjertestop i Danmark, som i øjeblikket ligger langt bag efter mange andre lande.

Som en del af ordningen opsættes en ny hjertestarter, som placeres ved Børnehuset. Den nye hjertestarter er en integreret del af ordningen og hjertestarteren er overvåget af AMK-vagtcentralen, der kan følge hvornår hjertestarteren hentes og hvor den befinder sig. Den eksisterende hjertestarter fra Trygfonden, som kan findes i toiletbygningen ved kirken, ændres der indtil videre ikke ved.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *