Inddæmning af Venø Bugt

Under overskriften Danmark vokser, lanceredes så sent som i 1953 en storstilet plan om at ændre Venø Bugts godt 8.000 hektar fjordbund til blomstrende kornmarker. Man forestillede sig, at området ville give plads til ikke mindre end ca. 1000 husmandsbrug! Planen var væsentlig mere omfattende end senere Skjern-Å-projektet. Planen blev ikke realiseret, men historien om den samt andre virkeliggjorte landindvindingsprojekter vil miljøskribent Kjeld Hansen fortælle om i Havnehuset den 27. oktober kl. 19:30.

Kjeld Hansen udgav i 2008 den anmelderroste bog Det tabte land, der handler om kampen for at ændre dansk natur gennem de sidste godt 200 år. H.E. Nørregaard-Nielsen kaldte udgivelsen for “årets mest nødvendige bog”. Veldokumenteret og spændende ofte som en kriminalroman fremstiller Kjeld Hansen her det natursyn, som herskede blandt Hedeselskabet samt politikere fra alle partier frem til det natursyn, som i dag har ført til vidtgående naturgenopretninger af fortidens landindvindinger.

Vi ser frem til en spændende aften, der handler om Danmarks natur – i fortid og nutid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *