Limfjordsfortællinger i Venø Kirke

Trods sin lidenhed er kirken fyldt med gode fortællinger om kirkens tilblivelse, dens inventar og relationer til bl.a. herregården Volstrup. Gode anekdoter om nogle af præsterne; den gale præst på Venø og præsten, der forsvandt fra præstetavlen samt historien om Birteline Jensen, der gjorde Venø grøn.

Denne sommer er Venø Kirke under restaurering, men kirken besøges alligevel flittigt. De elementer i limfjordsfortællingen vi kan tilbyde, mens kirken restaureres er:

  • fortælling om kirkegården og dens gravminder (her er Birtheline Jensen en vigtig person, da hun gjorde Venø grøn iflg. forfatter Jens Rytter)
  • fortælling om kirken, dens tilblivelse, ejerforhold samt evt. mulighed for at kigge ind i kirken og se hvor langt fremme man er i restaureringen
  • fortælling i tilstødende pavillon, der skal virke som kirkerum og infocenter under restaureringen. Vi har fået fremstillet en video på 8 min, der viser kirken nu og for fremtiden. Den kan ses og der kan fortælles/spørges til derudfra. Af inventar der skal tilbage i kirken vil være døbefonden, kirkesølvet, to sidefløje(dele af triptykonaltertavle indtil 1882), præstetavlerne, som alle kan danne grundlag for en god fortælling.

Der er Limfjordsfortællinger i Venø Kirke torsdage kl. 15.00 i uge 27 – 33 + uge 42 

Se mere på: http://www.enjoy-limfjorden.dk/central-jutland/attractions/de-gyldne-og-blaa-fortaellinger

Venø Kirke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *