Venøsund Færgelaug: Nyhedsbrev februar 2011

Så kom vi godt i gang og tak for den store tilslutning til den stiftende generalforsamling. Bestyrelsen har konstitueret sig således:

  • Bjarne Tingkær Sørensen, formand (valgt på generalforsamlingen)Koordinator, Arrangement og PR
  • Nis Christiansen, næstformand, sejladsplan, bemanding og uddannelse
  • Jørgen Dragsbæk, kasserer
  • Ole G. Jensen, sekretær og færgeskur
  • Jens Peter Hilligsøe, drift og vedligeholdelse.
  • Leif Madsen, Suppleant, PR og events.
  • Thorkild Brosbøll, suppleant, uddannelse.

Økonomiudvalget i Struer Kommune har netop godkendt planen for bevaring og renovering af de gamle færgelejer samt forhøjelse af betalingen til færgelauget, så M/F Venøsund kan medtage biler når der er brug for erstatningsfærge.

Vi har brug for alle kræfter så bestyrelsen vil snarest præsentere en organisationsplan efter, som åbner mulighed for medlemmernes deltagelse i stående udvalg omkring drift og planlægning i færgelauget.

Der er oprettet domænet www.venoesund.dk  til vores hjemmeside med mulighed for tilmelding og betaling af medlemskontingentet som er 200 kr. pr. år. Vi er godt på vej mod de hundrede medlemmer når alle har betalt.

Den 17. februar i Århus, præsenterede vi  Venøsund Færgelaug for 100 studerende ved Erhvervsakademiets Internationale Multimedia Uddannelse, som har besluttet at udarbejde forslag til Venøsund Færgelaugs visuelle identitet. Hvilket resulterer i at vi i midten af marts vil modtage ca. 20 forslag til Logo, webdesign, plakater, brevpapir, pjecer, skilte m.m.

Vi har også startet planlægningen af den officielle indvielse af lavet. Vi regner med et stort arrangement på Venø Havn senest lørdag den 18. juni

For Venøsund Færgelaug  v/Bjarne Tingkær Sørensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *