Venøsund Færgelaug

Struer Kommune har besluttet at overdrage den gamle færge Venøsund – i daglig tale “den lille færge” – til Venøsund Færgelaug, som stiftes på en generalforsamling som afholdes mandag den 31. januar kl. 19:30 i spisesalen på Efterskolen.

 

M/F Venøsund’ 80 års historie rummer sære, morsomme og dramatiske hændelser. Færgen er samtidig vidnesbyrd om limfjordsfærgernes epoke. Venøsund Færgelaug har til formål at formidle denne historie. Formidlingen kommer til at ske i form af sejladser i Limfjorden for alle interesserede. Andre formål er at  den lille færge skal fungere som erstatning for “Venøfærgen”, og at aktiviteterne skal skabe liv omkring den gamle fiskerihavn på Venø.

Dagsorden for den stiftende generalforsamling

  1. Valg af dirigent.
  2. Idéer, rammer og opgaver for Venøsund Færgelaug. v/Bjarne Tingkær Sørensen, Direktør Jørgen Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Struer Kommune, direktør Jesper Bækgaard Struer Museum og direktør Anders Bloksgaard Limfjordsmuseet i Løgstør.
  3. Forelæggelse af budgetforslag.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelsesformand – i lige år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 i lige år og 2 i ulige år.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Ifbm. generalforsamlingen tilbyder Venø Bussen gratis kørsel tur/retur fra Venø Færgen med afgang kl. 19:00 fra Kleppen. Tilmelding til Bjarne Tingkær Sørensen på e-mail tingkaer@venoe.dk eller sms til 20 53 80 51 senest søndag den 30. januar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *