Venø uden hybenroser

Vi er netop nu midt i en høringsfase omkring Natura 2000 planer herunder plan nr. 62: Venø og Venø Sund. Planen kan findes på www.naturstyrelsen.dk, og er på 25 sider — og ikke uoverkommelig at læse.

Reservatet Nørskov Vig og stykket nord for havnen op mod skrænterne er udlagt som Natura 2000 område, men også kystnære områder overalt på Venø er omfattet – og det vil vel næsten i praksis sige, at hele Venø er udpeget.

I planen er rynket rose (hybenrose) og bjergfyr uønsket vækst og skal forsøges udryddet. Hvad siger I til det?

Fugle og sæler skal fredes yderligere i Nørskov Vig, dvs. der lægges op til yderligere begrænset adgang helt frem til oktober. Hvad siger I til det?

Vi er så heldige at kunne indbyde til møde om Natura 2000 plan for Venø tirsdag den 25. januar kl. 19:30 i Havnehuset.

Biolog Louise Berg Hansen fra Miljøcenter Ringkøbing og biolog Tina Moustgaard Pedersen fra Struer Kommune kommer med oplæg og stiller op til spørgsmål og diskussion.

Det er Miljøcenter Ringkøbing, der har udarbejdet Natura 2000 planen for Venø, og som efter høringsfristen laver den endelige plan. Derefter vil det blive Struer Kommunes opgave at lave handlingsplan for at nå planens målsætning. Mødet er arrangeret af Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *